Co to jest faktoring

Każda firma, która opiera swoją bieżącą działalność na pieniądzach spływających z faktur, powinna sprawdzić wnikliwie, co to jest faktoring i pomyśleć nad takim rozwiązaniem we własnejej firmie. Faktoring to jedna z sposobów finansowania swojej działalności. Polega on na tym, że wystawioną dla kogoś fakturę przekazuje się do firmy faktoringowej.

Ta opłaca ją w ciągu kilku dni, a nierzadko nawet 24 godzin. Dzięki temu z faktury, która ma dość długi termin płatności, można posiadać pieniądze w tej samej chwili. Nie należy czekać aż odbiorca ją opłaci. Faktoring to rozwiązanie opłacalne dla obu stron transakcji. Odbiorca dostaje długi termin spłaty należności, czyli może opłacić fakturę nawet po 90 dniach. Zaś wystawiający ją ma pieniądze znacznie szybciej właśnie z faktoringu. Co ważne, firma faktoringowa, nie podchodzi do swoich klientów tak restrykcyjnie, jak robią to banki. Dlatego też faktoring jest korzystniejszy od produktów, które oferują właśnie banki. Po pierwsze środki uzyskane w ramach faktoringu można poświęcić na dowolny cel. Zdarza się, że pieniądze z kredytu obrotowego mogą być przeznaczone jedynie na bieżącą działalność a nie chociażby na zus, czy podatek w urzędzie skarbowym lub cło. Faktoring jest dostępny również dla tych firm, które nie mają udokumentowanej historii finansowej. W praktyce oznacza to, że można założyć jednoosobową działalność gospodarczą i zaraz podpisać umowę z firmą faktoringową. Nie ma konieczności posiadania doświadczenia na rynku. To jest jednoznaczne z tym, że faktoringowi będzie podlegać już pierwsza wystawiona faktura. Bardzo popularny jest faktoring z regresem, czasami nazywany też faktoringiem niepełnym. Jeżeli firma decyduje się na pełny faktoring, czyli bez regresu, oddaje również na rzecz firmy faktoringowej ryzyko niewypłacalności kontrahentów. Pełny faktoring jest droższy i obwarowany niezbitymi zależnościami. Jeżeli chodzi o faktoring z regresem, dostępny jest dla każdego przedsiębiorcy. Dosłownie takiego, który dopiero rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej i wystawia własne pierwsze faktury.

Więcej informacji: co to jest faktoring.