Faktoring a windykacja

Faktoring to znany powszechnie od lat rodzaj finansowania, w ramach którego firma sprzedaje własne należności (najczęściej po prostu faktury) firmie faktoringowej. Ta je opłaca od razu,nie czekająć na termin płatności, który może być dość odległy. Dzięki faktoringowi można zachować płynność finansową.

To jest zwłaszcza ważne dla niewielkich firm, które nie mają wysokiego kapitału zakładowego albo dopiero co zaczynają funkcjonować na rynku i mają niewielu klientów. W ramach transakcji między obiema stronami faktor płaci kwotę należną z faktur pomniejszoną o swoją procentową prowizję albo opłaty stałe. Wszystko zależy od sposobu, na który obie strony się umówią. Zwykle faktoring firmy jest tańszy od kredytu obrotowego, więc wiele firm wybiera tę formę finansowania jako trwałą i łatwą do otrzymania. Wielu osób myli faktoring dla firm z windykacją. To dwa odrębne procesy. Żadna firma faktoringowa nie przejmuje od przedsiębiorcy faktur, których termin płatności minął. Jedynie bieżące faktury mogą być finansowane w ramach faktoringu. Dla przedsiębiorcy faktoring wiąże się z pewnym ryzykiem. Jeżeli odbiorca nie zapłaci w ustalonym na fakturze terminie, przedsiębiorca zobowiązany jest do zwrotu faktorowi wypłaconej kwoty. Nie odzyskuje jednakże prowizji. Firma faktoringowa nie zajmie się windykacją należności. Przedsiębiorca musi dochodzić do tego niezależnie. Niektóre firmy faktoringowe mogą wydłużyć termin płatności lub zająć się windykacją należności, ale faktorant ponosi z tego tytułu dodatkowe koszty. Kiedy przedsiębiorca musi zwrócić pieniądze firmie faktoringowej i jest to duża kwota, istnieje możliwość rozłożenia jej na raty. Firmy faktoringowe bardzo często są proklienckie. Z całą pewnością łatwiej jest porozumieć się z firmą faktoringową niż z bankiem, którego procedury bywają w pewnych przypadkach bezwzględne. Wiele firm, które nie posiadają żadnej historii kredytowej, nie może skorzystać z oferty bankowości dla firm. Firma faktoringowa zaś współpracuje nawet z osobami, które swoją działalność gospodarczą dopiero co pozakładały.

Więcej: cichy faktoring online.