Jak można zdobyć uprawnienia budowlane?

Branża budowlana charakteryzuje się szybkim rozwojem, co przekłada się również na systematyczny wzrost zatrudnienia w firmach budowlanych. Nie powinno więc być zaskoczeniem, że zdecydowanie coraz więcej osób wiąże swoją karierę zawodową właśnie z branżą budowlaną. Warto mieć na uwadze jednak o tym, że warto stale poszerzać własne kompetencje i uzyskiwać nowe kwalifikacji, w głównej mierze zapisując się na egzamin na uprawnienia budowlane.

Warto mieć na uwadze jednakże o tym, by przed przystąpieniem do takiego egzaminu sprawdzić, czy w ogóle jesteśmy uprawnieni, by móc podejść do egzaminu organizowanego przez polską izbę Inżynierów Budownictwa. Niezbędne jest spełnienie kryteriów, które dotyczą zarówno tytułu zawodowego kierunkowego albo pokrewnego, jak też odbycia odpowiednio długiego stażu w biznesie budowlanej.
Co warto wiedzieć na temat egzaminu?
Jeżeli spełniamy powyżej wymienione kryteria dotyczące podejścia do egzaminu, to możemy zapisać się na sesję wiosenną czy również jesienną. Trzeba pamiętać o tym, że takie egzamin na uprawnienia budowlane składa się z dwóch części. 1-szy odcinek to część pisemna, dopiero po pozytywnym zdaniu tej części możemy przystąpić do drugiej części, czyli egzaminu ustnego zdawanego przed komisją kwalifikacyjną. Jeżeli uda nam się zdać taki egzamin, to otrzymujemy uprawnienia, które wydawane są w postaci wyborów administracyjnej odpowiedniej komisji kwalifikacyjnej. Jest to certyfikat, który uprawnia do prowadzenia samodzielnych funkcji technicznych w zakresie prowadzenia robót budowlanych albo również projektowania. Należy także wspomnieć o tym, że uprawnienia budowlane dzielą się na dwa główne rodzaje, a mianowicie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, jak również uprawnienia do projektowania. Te 2 kategorie dzielą się na szereg specjalności, a mianowicie specjalność architektoniczną, specjalność konstrukcyjno-budowlaną, jak też specjalność inżynieryjną oraz instalacyjną. Jeśli chodzi o specjalności instalacyjną to odznacza się tu między innymi specjalność telekomunikacyjną, wentylacyjną, elektroenergetyczną, czy także sanitarną. Jeżeli już zaś myślimy o specjalności inżynieryjnej, to możemy wybrać przykładowo specjalność mostową, wyburzeniową, hydrotechniczna czy także kolejową.

Zobacz: uprawnienia budowlane.