Jak zdobyć uprawnienia budowlane?

Uprawnienia w branży budowlanej podnoszą naszą atrakcyjność na rynku pracy, dlatego warto pomyśleć o zapisaniu się na egzamin. Powinniśmy jednakże pamiętać o tym, że egzamin na uprawnienia budowlane, który organizowany jest przez polską izbę Inżynierów Budownictwa, składa się z dwóch części, a mianowicie z części pisemnej, czyli testu, jak także z części ustnej, która zdawana jest przed komisją kwalifikacyjną. A dodatkowo, do takiego egzaminu mogą podejść tylko osoby, które spełniają oczekiwania ustalone w przepisach prawa budowlanego, które dotyczą zarówno tytułu naukowego kierunkowego, jak też odpowiednio długiego stażu w zakresie prac budowlanych czy także projektowania.

Kwalifikacje i uprawnienia w branży budowlanej – co trzeba wiedzieć?
Branża budowlana cieszy się dużą popularnością, dlatego wiele osób myśli o rozszerzeniu swoich umiejętności oraz kompetencji. Na 100 procent dobrym krokiem będzie pozyskanie uprawnień budowlanych, warto zdawać sobie sprawę jednak o tym, że ażeby zdać taki egzamin trzeba być przede wszystkim bardzo dobrze przygotowanym. Dlatego też warto korzystać z usług firm, które w głównej mierze posiadają listę pytań, które mogą pojawić się w trakcie egzaminu na uprawnienia budowlane. Z pewnością zapoznanie się z takimi pytaniami zwiększa nasze szanse na pozytywne zdanie obu części egzaminu, doa zatem zarówno części pisemnej, jak także ustnej. Należy także dodać, że uprawnienia to zwyczajnie certyfikat, który wydawany jest w postaci decyzji administracyjnej komisji kwalifikacyjnej, który uprawnia nas do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w obrębie kierowania robotami budowlanymi albo także projektowania, w zależności od wybranej dziedzinie uprawnień. Uprawnienia to dwa główne rodzaje, a mianowicie uprawnienia do projektowania a także do kierowania robotami budowlanymi. W obrębie tych dwóch kluczowych kategorii odznacza się też szereg specjalności, a więc np specjalności inżynieryjną, która dzieli się na specjalność mostową, wyburzeniową, hydrotechniczną, kolejową, drogową. Jest to również specjalność instalacyjna, która dotyczy urządzeń, instalacji a także sieci telekomunikacyjnych, elektrycznych, elektroenergetycznych, jak też sanitarnych, wodociągowych, wentylacyjnych czy gazowych.

Zobacz także: uprawnienia budowlane.