Magazyny materiałów niebezpiecznych

Składowanie substancji niebezpiecznych musi być obwarowane wieloma zasadami. Nie chodzi tylko o bezpieczeństwo ludzi, niemniej jednak także zwierząt żyjących w konkretnym ekosystemie i oczywiście też samego ekosystemu, który mógłby być zniszczony przez wydostanie się substancji szkodliwych. Magazyn chemiczny musi być przede wszystkim bezpieczny.

Powinien być wyznaczony w takim miejscu, ażeby był oddalony od skupisk ludzkich i niełatwo dostępny. Chodzi głównie o to, ażeby maksymalnie ograniczyć dostęp do takiego magazynu osób niepowołanych. Wejście do magazynu powinno być możliwe wyłącznie z konkretną przepustką i jedynie do wyznaczonych stref. Muszą także obowiązywać restrykcyjne zasady postępowania z substancjami chemicznymi. Magazyn chemikaliów musi dysponować licznymi zabezpieczeniami nie tylko przed nieuprawnionym użyciem chemikaliów, niemniej jednak także przed ich kradzieżą i wydostaniem się substancji chemicznych z pojemników, w których są składowane. Trzeba opracować specjalny intencja postępowania z konkretnym magazynem i szczegółowo się go trzymać. Dowolne kroki w takim miejscu są dosłownie zabronione. Wszyscy pracownicy zajmujący się opieką nad magazynem powinni zostać przeszkoleni do prawidłowego obchodzenia się z poszczególnymi typami substancji chemicznych. Chodzi przede wszystkim o zapobieganie wypadkom przy pracy, niemniej jednak też o ułatwienie pracy. Jeśli wszystkie procedury są spełnione, magazyn materiałów niebezpiecznych można paradoksalnie uznać za stosunkowo bezpieczny. O ile stosowane są dokładnie określone zasady, to magazyn taki może bez żadnych wypadków pracować przez wiele długich lat. W sytuacji, kiedy coś przebiega w sposób niewłaściwy, niezbędne jest dokonanie przemian. Muszą być one podyktowane głównie koniecznością, a dodatkowo dobrze przemyślane. Chodzi o to, by zachować bezpieczeństwo i poprawić także komfort pracy. Praca w takim miejscu nie należy do prostych ani przyjemnych, jednakże odpowiednio zaplanowana może przebiegać stosunkowo łatwo i pozwalać na względną automatyzację całego procesu bez obawy o przykre niespodzianki.

Więcej informacji: magazyn chemiczny.