Mierniki do laboratorium

Pomiary elektryczne to rodzaj przeglądu instalacji elektrycznej, którego dokonuje elektryk posiadający odpowiednie uprawnienia, potwierdzone zdaniem egzaminu państwowego. Służą zachowaniu bezpieczeństwa osób a także mienia. O ile w instalacji pojawią się przepięcia może dojść do awarii zasilanego nią sprzętu – i to jeszcze nie jest wielka strata.

Problem może pojawić się wówczas, gdy przez wadliwą instalację elektryczną dojdzie do pożaru. Choć sama instalacja ma sporo zabezpieczeń, groźne sytuacje się zdarzają, dlatego przeprowadzanie pomiarów elektrycznych jest takie ważne. Zazwyczaj okresowo muszą być dokonywane w miejscach użyteczności publicznej. Często też w ramach przeglądu maszyn w fabrykach także wykonywane są pomiary. Realizowane są również w nowych budynkach mieszkalnych przez elektryka, który wykonywał całą instalację. Do sprawdzenia instalacji elektrycznej potrzebne są multimetry. To niewielkie urządzenia za pomocą których można sprawdzić prąd, napięcie, indukcyjność oraz rezystancję. Dystrybutorzy sprzętu, który służy do wykonywania pomiarów przeprowadzają też szkolenia z pomiarów. Takie szkolenia mogą odbywać się w siedzibie dystrybutora urządzeń służących do pomiarów albo wynajętej przez niego sali szkoleniowej albo w firmie klienta. W siedzibie dystrybutora znajdują się odpowiednio przygotowane stanowiska, z których korzystają kursanci. W pewnych przypadkach szkolenia przeprowadzane są także online, choćby raczej są to szkolenia przypominające nie dla nowych osób, które dopiero będą zdobywać uprawnienia. W trakcie szkolenia można nauczyć się przygotowywania raportów a także analizy pomiarów. To może być przydatne szczególnie w zakładach pracy, w których takie pomiary dokonywane są cyklicznie. W trakcie szkolenia kursanci dowiadują się zwykle, jak mierzyć instalację elektryczną niskich napięć, instalację przeciwporażeniową oraz, co ostatnio najpopularniejsze, fotowoltaiczną. Szkolenia są szczególnie przydatne osobom, które zajmują się bezpieczeństwem maszyn i urządzeń.

Sprawdź również informacje na stronie: cirrus.