Ocena bezpieczeństwa kosmetyków – co warto wiedzieć?

Wymogi prawne kosmetyków to nieodłączny element ich wprowadzania na rynek. Jakie zasady trzeba spełnić, ażeby kosmetyk mógł być dystrybuowany w Polsce i UE? O tym dowiecie się z niniejszego artykułu.
Proces wprowadzania kosmetyku na rynek jest bardzo złożony i wymaga spełnienia szeregu założeń prawnych.

Jednym z najważniejszych dokumentów, które należy uzyskać przed wprowadzeniem kosmetyku do obrotu, jest pozwolenie na jego wprowadzenie na rynek. To właśnie ten dokument potwierdza, że kosmetyk spełnia wszystkie wymogi prawa i jest bezpieczny dla użytkowników. Aby zyskać pozwolenie na wprowadzenie kosmetyku na rynek, trzeba spełnić szereg wymagań formalnych, zgodnych z przepisami UE.
Głównie, przed wprowadzeniem kosmetyku na rynek, trzeba przeprowadzić jego ocenę bezpieczeństwa. Polega to na zbadaniu składu kosmetyku pod względem ewentualnych szkodliwych składników, które mogłyby wpłynąć na zdrowie użytkownika. W tym celu producent musi wykazać, że kosmetyk jest bezpieczny dla zdrowia ludzkiego w przewidywalnych warunkach użytkowania.
Zgodnie z rozporządzeniem, przed wprowadzeniem kosmetyku do obrotu, producent musi zgłosić go do portalu europejskiego. Następnie musi on przeprowadzić ocenę bezpieczeństwa kosmetyku, na bazie której zostanie wydane pozwolenie na jego wprowadzenie na rynek.
Wymogi prawne dotyczące kosmetyków dotyczą też ich składu i oznakowania. Producent musi wskazać dokładny skład kosmetyku oraz jego właściwości i zastosowanie. Na opakowaniu muszą znaleźć się także informacje o terminie ważności a także sposobie przechowywania.
Ponadto, producent musi zadbać o odpowiednią dokumentację kosmetyku, która będzie zawierała informacje o jego składzie, właściwościach, ocenie bezpieczeństwa a także sposobie produkcji. Wszystkie dokumenty muszą być przechowywane przez producenta przez okres przynajmniej 10 lat.
Ważnym elementem wprowadzania kosmetyków na rynek jest też prowadzenie odpowiedniej dokumentacji dotyczącej reklamacji.

Źródło informacji: Ocena bezpieczeństwa kosmetyku