Zbiorniki do magazynowania

W liniach procesowych w produkcji, jak też w przetwórstwie wykorzystuje się różnego rodzaju zbiorniki, są to na przykład zbiorniki izolowane stosowane przy przechowywaniu surowców oraz tworzyw używanych w różnorakich branżach. Powinno się pamiętać o tym, że zbiorniki projektowane oraz realizowane są w zgodzie z kartą charakterystyki produktu, który będzie przechowywany w danym rodzaju zbiornika. O właściwościach zbiornika decydują w głównej mierze właściwości fizykochemiczne surowców przechowywanych w nich, jak również dokładnie określone warunki magazynowania, a zatem na przykład to, czy określony surowiec w czasie przechowywania będzie grzany.

Magazynowanie surowców – co należy mieć świadomość tego?
Przede wszystkim należy podkreślić, że zbiorniki magazynowe dzielą się na kilka podstawowych rodzajów. Są to zbiorniki ciśnieniowe, jak także na prawdę często występujące zbiorniki z izolacją termiczną, zbiorniki z wężownicą, z obiegiem cyrkulacyjnym, jak też zbiorniki podziemne czy z płaszczem. Zbiorniki wykorzystywane są do przechowywania różnych surowców a także tworzyw, np takich jak ług sodowy, kwasy, w tym kwas azotowy oraz siarkowy, rozpuszczalniki, alkohole czy paliwa płynne. W zbiornikach używanych w przemyśle przechowywane są także media spożywcze, a zatem np olej czy mąka. Do wykonywania zbiorników używa się różnorakie materiały, które różnią się określonymi parametrami użytkowymi, wszystko uzależnione jest od tego, jaki surowiec będzie magazynowany w zbiorniku. Często wykorzystywane są przykładowo zbiorniki przemysłowe ze stali nierdzewnej, które charakteryzują się świetnymi właściwościami użytkowymi i sprawdzają się przykładowo przechowywaniu surowców używanych w branży chemicznej. Jak się więc okazuje, klienci mają bogaty wybór dużych zbiorników przemysłowych zastosowanych do magazynowania surowców i tworzyw.

Zobacz: urządzenie rozładunku TDT.